logo
Xiamen Lenz Communication Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: DVR di động, trình xác nhận xe buýt, thiết bị đầu cuối dữ liệu di động, quầy hành khách xe buýt, màn hình thông tin giải trí xe buýt